TKK Tekasil Univerzal

Za zaptivanje neopterećenih fuga između stakla, aluminijuma i keramike.

Tekasil Universal je trajnoelastična, silikonska, jednokomponentna zaptivna masa na acetatnoj osnovi, koja se upotrbljava za zaptivanje neopterećenih fuga.

Pogodan za zaptivanje kopelit stakla. UV postojan.