JASENOV PARKET TREĆA KLASA – VS

Jasenov parket VS klase

Primetan diskolorit daščica sa većim čvorićima

Za detaljnije informacije nazvati 011/2362-512

Kategorija: